Awst 24/25/26

Cerddoriaeth gan Deerhoof, Yann Tiersen, Gruff Rhys, Ian F Svenonius, Escape-ism, Rozi Plain, Cerys Hafana, Permanent Draft, Cathead + mwy

ARA DEG
2023

Croeso i 5ed cyfres Ara Deg Mae Dal Iâr – eleni rydym yn croesawu artistiaid o fri, o bell ac agos.

Bydd popeth wedi ei ganoli yn Neuadd Ogwen a gweithgareddau ychwanegol eto yn y Fic – a chydig o gyhoeddiadau a gweithgareddau pellach i ddod.

Yn gywir – pwyllgor cynllunio calonog AD23

Tocynnau penwythnos a dydd

-AWST 24/25/26-

FFORDD BANGOR, BETHESDA GWYNEDD, LL57 3AN

Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!

Sesiynau radio byw yn cael eu darlledu o dafarn y FIC drws nesaf drwy gydol yr ŵyl, gyda Soho Radio

DYDD IAU

Neuadd Ogwen

ROZI PLAIN
PERMANENT DRAFT
QUINQUIS

7:00yh – Drws

DYDD GWENER

Neuadd Ogwen

YANN TIERSEN
CERYS HAFANA
CATHEAD

7:00yh – Drws

DYDD SADWRN

Neuadd Ogwen

DEERHOOF
ESCAPE-ISM
GRUFF RHYS
IAN F. SVENONIUS

DYDD IAU
AWST 24

NEUADD OGWEN

Rozi Plain

Mae Rozi yn gynhychydd a cherddor blaenllaw ac yn artist a llais unigryw. Yn wraidd sain idiosyncratig Rozi mae awydd am symlrwydd; i dynnu pethau’n ôl i’w hanfodion, i ddatgelu eu harddwch wir.

Mae ei halbwm diweddara Prize wedi cael derbyniad gwych yn fyd-eang ac yn cyfuno’r synthetig a’r organig o fewn rhigolau hypnotig a chydweithrediadau ag amrywiaeth o gerddorion, o’r cydweithredwyr hen fel y drymiwr Jamie Whitby Coles i’r arwr Jazz Alsbaster DePlume.

Bu yn Ara Deg llynedd fel basydd y grwp This is the Kit. Bydd yn dod a’i grwp gwych efo hi.

Play Video

Permanent Draft

Permanent Draft yw’r grwp cyweithiol a greywyd gan yr artistiaid arbrofol Eidaleg Fanny chiarello a Valentina Magaletti (sydd wedi bod yn rhyddhau recordiau solo anhygoel yn ogystal a drymio mewn grwpiau fel Vanishing Twin a Tomaga)

Quinquis

Mae Quinqis, AKA Émilie Tiersen, yn artist electroneg arbrofol o Lydaw sy’n ymddiddori yn arbennig yn ei iaith. Mae’ hi’n cynal gwersi llydaweg wythnosol yn ei stiwdio. Roedd ei LP ddiweddara ar gael fel Dinked Edition, Sy’n arwydd o safon heb os.

Play Video

DYDD GWENER
AWST 25

NEUADD OGWEN

Yann Tiersen

Mae’r Llydawr Yann Tiersen yn fwyaf enwog efallai am ei sound tracks – i ffilmiau fatha’ Amélie – sydd wedi cael miliwn ar filiwn o ffrydiadau yn fyd eang. Mae o hefyd yn gynhyrchydd Electroneg gyffrous ac yn anturiaethwr yn gyffredinol, a ddaeth yn adnabyddus am ei allu i greu cerddoriaeth gyfoethog, emosiynol o ffynonellau sain anarferol.

Bydd yn hwylio yn uniongyrchol i bort Penhryn, y doc agosaf i Fethesda o Ynys Ushant, Llydaw lle mae o’n rhedeg stiwdio mewn hen discotheque.

Play Video

Cerys Hafana

Mae Cerys Hafana yn gyfansoddwr ac aml-offerynnwr sy’n manglo a thrawsnewid cerddoriaeth draddodiadol. Mae ei cherddoriaeth yn chwarae efo posibiliadau unigryw’r delyn deires, gan gymryd ysbrydoliaeth o ddeunydd archifol a phrosesu electronig.

Mae’r artist blaengar yma yn llwyddo i gyfuno’r arbrofol a’r traddodiadol mewn ffordd unigryw a di-gynsail sy’n helpu ni ddeall sut mae bod yn allblyg ac nid mewnblyg yn Nghymru a thu hwnt yn y 21ed ganrif.

Play Video

Cathead

Mae’r artist yma o Fethesda hefyd yn gerddor electroneg a dyfeisydd o fri – edrychwn ymlaen i’w gweld yn defnyddio ei dyfeisiadau electroneg unigryw ac i glywed ei gwaith arbrofol.

DYDD SADWRN
AWST 26

NEUADD OGWEN

Deerhoof

Un o grwpiau byw gorau yr Unol daleithiau – Maent ar fin rhyddhau eu albwm cyntaf ‘Miracle-Level’ yn iaith Japan – mamiaith eu cantores Satomi Matsuzaki – Dyma eu 19fed albwm stiwdio.

Play Video

Ian F Svenonius

& Escape-ism

Yn gyfuniad o Elvis a Karl Marx, Ian Svenonius yw ysgolhaig pennaf cerddoriaeth tanddaearol yr UDA.

Yn hannu o sîn hardcore Washington DC yr 80au a’i grwp cyntaf Nation Of Ulysses a bellach yn trigo yn Los Angeles yn canu a’i grwp diweddaraf (o lawer dros y blynyddoedd) Escape-ism – daw a’i ganeuon roc a rol bregus i roi cyngerdd – ac fel awdur o fri – daw a darlith o’i lyfr diweddaraf ‘Against The Written Word’.

Play Video

Gruff Rhys

Bydd Gruff Rhys yn chwarae set ddiwedd pnawn gyda grwp profiadol ac arbennigol er mwyn ymarfer chydig o ganeuon newydd a dod ac ambell i hen un allan o’r cwpwrdd caneuon.

Play Video

Llety a Theithio

Neuadd Ogwen, High St, Bethesda, Bangor LL57 3AN

Tacsis

Tacsi Twix 01248 730123

Tacsi Pasty (+44) 07964 162248

Ceir A1 01248 602111

Gwersylla

Eagle Camping

Clwb Rygbi Bethesda, Station Rd, Bethesda, Bangor LL57 3NE

eaglecamping.co.uk

(+44) 01273 011841

Yn bosibl gyda chefnogaeth gan…

Ara Deg 2023

Artistiaid

ROZI PLAIN
PERMANENT DRAFT
QUINQUIS
YANN TIERSEN
CERYS HAFANA
CATHEAD
DEERHOOF
ESCAPE-ISM
IAN F. SVENONIUS
GRUFF RHYS

Cysyniad

Cafodd Ara Deg ei greu gan Gruff Rhys a Neuadd Ogwen