ARCHEBU YSTAFELL

archebwch un o'n hystafelloedd ar gyfer eich digwyddiad

Mae'r system archebu wedi cau ar hyn o bryd oherwydd Covid19

Mae'r Neuadd
yn dal

400 yn sefyll a 200 yn eistedd

Mae'r system archebu ystafelloedd ar gau ar hyn o bryd

I archebu’r Theatr, y Bar neu’r ystafell ddigwyddiadau fach, cysylltwch â’n swyddfa drwy ebostio post@neuaddogwen.com