Ein Hanes

Neuadd gyngerdd a chanolfan celfyddydau cymunedol yw Neuadd Ogwen

Cerddoriaeth fyw, ffilmiau, theatr, comedi, gweithdai, dosbarthiadau a digwyddiadau cymdeithasol

Dros y chwe blynedd diwethaf rydyn ni wedi tyfu a thyfu

Wedi'i adael yn ddiffaith am dros ddegawd, mae'r Neuadd Ogwen yn ôl ac unwaith eto mae'n dod yn lle i ddysgu, cael eich difyrru a chyfnewid syniadau yn y pentref

Rydym yn gallu cynnal perfformiadau, gweithdai, ymarferion, partïon, cynadleddau a hyfforddiant staff. Mae ein lleoedd yn hyblyg a gallant ddiwallu’r anghenion am arddull cabaret, seddi cribinio a pherfformiadau sefyll. Ymhlith y digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal yn rheolaidd mae cerddoriaeth, theatr, comedi stand-yp, llenyddiaeth fyw a theatr plant.

Play Video
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE