ARWYDDBOST CARIBIAIDD

Arwyddbost Caribïaidd Gogledd Cymru, fel rhan o Ŵyl Afon Ogwen, yn cyflwyno:

2yp – 3 Artistiaid a’u gwaith, yn cyflwyno oriel a’u meddyliau mewnol ’trwy gydol y prynhawn

5yp – Cyflwyniadau personol artistiaid

Gareth Griffith, arlunydd lleol gyda phrofiadau Jamaican.

Audrey West, arlunydd a bardd Jamaican.

Wanda Zyborska, crëwr ac actifydd Celf.

 

Trwy’r prynhawn o 2pm mae arddangosfa ffabrig Affricanaidd

4.30pm – pobl Affricanaidd yn egluro patrymau gwisg llwythol a ffabrig. Cyflwynir gan Somoye’tolani a’i ffrindiau.

6pm – Sioe Ffilm (‘shorts’ a rhaglen ddogfen) ac yna sesiwn Drafod, Q ac A gyda phanel yn cynnwys yr artistiaid a gwesteion arbennig.

Pwnc: Argraffu ar ffabrig, celf hunaniaeth, Cerddoriaeth y Caribî a ‘Pam fod Hanes Du yn bwysig i mi’ ynghyd â ‘Sin Bin Liverpool 8’

Mae’r cyflwyniadau uchod yn cefnogi digwyddiadau Gŵyl Afon Ogwen a Mis Hanes Pobl Dduon. Bydd y digwyddiad hwn yn lansio Hanes Bobl Dduon Cymru 365 eleni, menter sy’n sicrhau bod dysgu am hanes pobl Dduon yn digwydd trwy gydol y flwyddyn. Mae’r uchod i gyd ar y cyd â chymorth staff Neuadd Ogwen a Race Council Cymru.


pris

Free

Dyddiad

Medi 25 2021
Expired!

Amser

2:00 pm