Diwrnod o ddarlithoedd Cynefin a Chymuned

Diwrnod llawn sgyrsiau diddorol ac amrywiol ar hanes a threftadaeth Dyffryn Ogwen. Byddwn yn gwerthu tocynnau am y diwrnod ond mae croeso i chi ymuno ar gyfer sesiynau unigol. Digwyddiad Cymraeg gyda gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.

10:00 Ieuan Wyn – Darlith Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

11:00 Rebecca Hardy Griffith, Anna Pritchard and Sian Owen – Dylanwad Dyffryn Ogwen ar artistiaid Cyfoes

12:00 Dafydd Fôn Williams – Crefft Cyntaf Dynolryw

13:00 Cinio wedi ei baratoi gan Neuadd Ogwen gan defnyddio bwyd o’r cynllyn Rhannu Bwyd (Gellir archebu cinio ar y diwrnod).

14:00 Lois Jones ac Eleanor Harding –Beth yn y Byd Golwg ar ddiwylliant trefedigaethol trwy gasgliadau Castell Penrhyn

15:00 Menna Baines – ‘Rhwng y Strand a Llafar – Caradog Prichard yr alltud’

16:00 Mel Davies – Cydfentro Cymunedol


pris

£7.00

Dyddiad

Medi 18 2021
Expired!

Amser

Drysau - 9.30yb
10:00 am