Noson Cefnogi Palestina: Adam Racubah & Poet MD, DJ Flyffilyfbybl (Globalheads), Freedom Sound

Noson o gerddoriaeth, solidariaeth a chymorth. Mae’r sefyllfa ym Mhalestina yn gwaethygu, ond trwy ddod at ein gilydd mae’n bosib gwneud gwahaniaeth. Dewch i ddawnsio, bwyta a chodi arian tuag at cymorth meddygol i bobl Palestina.
Mae Cymorth Meddygol i Balesteiniaid (MAP) yn gweithio dros iechyd ac urddas Palestiniaid sy’n byw dan feddiannaeth ac fel ffoaduriaid.
Mae MAP yn darparu cymorth meddygol ar unwaith i’r rhai sydd mewn angen mawr, tra hefyd yn datblygu gallu a sgiliau lleol i sicrhau datblygiad hirdymor system gofal iechyd Palestina.
Cerddoriaeth ar draws 2 llwyfan o 7.30yh
Neuadd Ogwen: Dub/Roots/Reggae/World
Adam Racubah & Poet MD
DJ Flyffilyfbybl (Globalheads)
Freedom Sound
Tafarn y Fic – Techno/Ethno-electro/House/DnB
DJ Tomos
DJ Bubbles
GalactiCat
MPH (Audio Farm)
Tafan y Fic: Techno/Ethno-electro/House/DnB

Tocynnau ar gael gan gynnwys raffl arbennig gyda gwobrau anhygoel:

Safon £15

Undod £20

Consesiwn £10

Raffl £5


pris

£15.00

Dyddiad

Chwef 24 2024
Expired!

Amser

7:30 pm