SESIYNAU Ein Dalglych

Llwyfan fideo newydd sbon yn cynnwys celfyddyd a cherddorion yn perfformio yn Dyffryn Ogwen

Gyda dyfodol cerddoriaeth fyw yn Neuadd Ogwen yn ansicr, rydyn ni wedi dargyfeirio ein holl egni ac amser i greu platfform fideo a chelfyddydol ar-lein newydd.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn rhyddhau cyfres o berfformiadau unigryw wedi’u ffilmio yn yr awyr agored ynghyd â ffotograffiaeth, clipiau y tu ôl i’r llenni ac asedau eraill a ddarperir gan yr artistiaid.

Cyfres 001

Ara Deg 2020