Telerau ac Amodau Tocynnau

Tocynnau

Cyffredinol

Ar ôl i chi brynu tocyn, ni fyddwn yn rhoi ad-daliad oni bai bod y perfformiad yn cael ei ganslo.
Mae’n bosib cyfnewid tocynnau a brynwyd am berfformiad arall ond ni sydd i benderfynu ynglŷn â hynny ac mae’n dibynnu ar y nifer sydd ar gael. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer perfformiadau’n digwydd o fewn 5 niwrnod. Codir £1 fesul archeb am gyfnewidiadau. Codir tâl o £ 1 yr archeb ar gyfnewidfeydd.
Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd gwneud hynny’n gwneud y tocyn yn annilys.
Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.
Mae gennym hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.
Gallwn newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau’n gwneud hynny’n ofynnol.
Ni ellwch recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi’n benodol i wneud hynny.
Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.

Gostyngiadau

Ar ôl i chi brynu tocyn, ni fyddwn yn rhoi ad-daliad oni bai bod y perfformiad yn cael ei ganslo.
Mae’n bosib cyfnewid tocynnau a brynwyd am berfformiad arall ond ni sydd i benderfynu ynglŷn â hynny ac mae’n dibynnu ar y nifer sydd ar gael. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer perfformiadau’n digwydd o fewn 5 niwrnod. Codir £1 fesul archeb am gyfnewidiadau. Codir tâl o £ 1 yr archeb ar gyfnewidfeydd.
Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd gwneud hynny’n gwneud y tocyn yn annilys.
Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.
Mae gennym hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.
Gallwn newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau’n gwneud hynny’n ofynnol.
Ni ellwch recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi’n benodol i wneud hynny.
Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.