Swyddi

Mae Neuadd Ogwen ar hyn o bryd yn edrych i lenwi dwy swydd:

Swyddog Hyrwyddo a Chydlynu Digwyddiadau

Swyddog Gweithgaredd a Chydlynu Digwyddiadau

Ceisiadau ar ffurf e-bost gan gynnwys llythyr ac eich CV

Dyddiad ac amser cau 16/05/2024 am 6:00 yr hwyr

Cyfweliadau yn ystod wythnos 20/05/2024 hyd at 25/05/2024

e-bost ar gyfer ceisiadau post@neuaddogwen.com