JAH WOBBLE METAL BOX: REBUILT IN DUB

Roedd ail albwm Public Image Ltd., y campwaith Metal Box o 1979, yn fellten i fyd cerddoriaeth mewn mwy nag un ffordd. Gwerthwyd gwasgiad cyntaf yr albwm mewn tun metel crwn heb ei addurno yn cynnwys tri feinyl 45 RPM 12”. Roedd y pecyn yn arwydd o’r bwriad – roedd hwn yn fand na fyddai ei esthetig artistig yn cael ei orfodi i gydymffurfio â llwybr traddodiadol cerddoriaeth fasnachol. O ganlyniad, daeth yr albwm yn hynod ddylanwadol, nodedig yn y cyfnod post-punk. Nawr, mae un o gyd-grewyr allweddol yr albwm hwnnw, a chyd-sylfaenydd PiL ochr yn ochr â’r cyn Sex Pistol John Lydon, wedi dychwelyd i Metal Box, gan ailddyfeisio 8 o ganeuon yr albwm yn llwyr gyda dehongliadau dub soffistigedig a chynhyrchiad syfrdanol! Wrth gwrs, nid yw Wobble yn ddieithr i rythmau, ar ôl tynnu dylanwad reggae a cherddoriaeth y byd trwy gydol ei yrfa ysblennydd 40+ mlynedd. Ond mae’n ymddangos bod Metal Box – Rebuilt In Dub wedi achosi i Wobble gloddio’n ddwfn a dod â’i greadigwydd orau allan. Wrth siarad am yr albwm, mae’n datgan “Mae mor syfrdanol â’r gwreiddiol, ond gyda synnau dyfnach. Rhoddais fy nghalon a fy enaid yn hyn.”


pris

£22.00

Dyddiad

Ebr 19 2024
Expired!

Amser

7:30 pm